ĐỀ ÔN TẬP DỊP NGHỈ DỊCH COVID – 19 - LỚP 5A1.

 

TOÁN.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

163000cm2 =  …………dm2                          3,7dm3 =  ……….cm3

4800dm3 =  ………. …m3                             m2 =  …………..dm2

378 giây =  ……  phút……  giây                giờ = …………phút

Bài 2: Tìm x:

a,     x – 1,27 = 13,5 : 4,5                               b,     x + 18,7 = 50,5 : 2,5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3:  Mẹ mua gà và cá hết 88000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

Bài giải.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn  20m, đáy bé 15m, chiều cao 12m. Ở giữa mảnh đất người ta đào một cái ao hình tròn có đường kính 10m. Phần còn lại để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau.

Bài giải.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................

Bài 5: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a, Tỉ số phần trăm của 15 và 125 là:

A,  21%                    B,  12%                       C, 40%                   D,  54%

b, 36% của 400 là:

A,  154                        B, 144                         C,  235                       D,  414

c, Biết 35% của số đó là 87,5. Số đó là:

A,  350                     B,  520                       C,  235                        D,  250.

Bài 6: Tính diện tích phần tô màu của hình bên:                   

 

   Biết AC = BD = 8 cm