GVCN: Nguyễn Thị Kim Huế

 

 

1 . Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 3017 + 2195

b. 309 – 216

c. 305 x 4

d. 537 : 3

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 485 – 342 : 2

b. 267 + 113 x 6

c. 742 – 376 + 138

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 3: Bình cao 132cm. Bình cao hơn Huy 8cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4: Một cửa hàng gạo có 6 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Cửa hàng đã bán hết 219kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 5: Viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 1624 + 3157

b. 517 – 333

c. 214 x 3

d. 533 : 5

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x:

a. X x 8 = 240 x 3

b. X : 7 = 300 – 198

c. X – 271 = 729: 9

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 3: Nhà Hoa bẻ được 351 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 27 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4: Trong làn có 15 quả cam, số quýt gấp 3 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2124 + 4357

b. 751 – 437

c. 124 x 4

d. 565: 7

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. 103 x 5 – 243

b. 291 + 117 x 7

c. 210 - 927 : 9

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 3: Cô Hoa có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A3 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 5:

a. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 17.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

b. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

c. Tìm hiệu của 2 số trên.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1226 + 2365

b. 521 – 430

c. 218 x 3

d. 605 : 4

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 2: Điền dấu <; >; =

1kg….913g;     30dm….3000mm;       1/4 giờ….25 phút;                            12hm…..10km

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 132m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 5:

a. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.

b. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 1251 + 3264

b. 824 – 531

c. 118 x 6

d. 856 : 4

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 758 - 277 + 2215 ;

b. 871 – 106 x 3 ;

c. 3291 + ( 633 – 180)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a. 4km 32m=……m;

b. 1m 42cm = …..cm;

c. 4 giờ 12 phút = …. phút

Bài 4: Bình có một sợi dây thép dài 24cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 5: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi mẹ. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

Phiếu bài tập phòng dịch Corona lớp 3 môn tiếng Việt

Phiếu bài tập số 1

Đọc thầm và làm bài tập

Lừa và ngựa

Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa, ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa. Dọc đường, lừa mang nặng, mệt quá, liền khẩn khoản xin với ngựa:

- Chị ngựa ơi! Chúng ta là bạn đường. Chị mang đỡ tôi với, dù chỉ chút ít thôi cũng được. Tôi kiệt sức rồi.

Ngựa đáp:

- Thôi, việc ai nấy lo. Tôi không giúp chị được đâu.

Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống chết bên vệ đường. Người chủ thấy vậy bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang lưng ngựa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:

- Ôi, tôi mới dại dột làm sao! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút ít, nên bây giờ phải mang nặng gấp đôi.

Theo Lép Tôn-xtôi

1. Khoanh vào đáp án đúng

a) Lừa đề nghị với ngựa việc gì?

A. Nhờ ngựa mang hộ mình một ít.

B. Nhờ ngựa chở hàng còn mình chở người.

C. Nhờ ngựa dắt mình dậy.

D. Nhờ ngựa dắt mình qua chỗ lội.

b) Vì sao ngựa không giúp lừa?

A. Vì ông chủ không cho ngựa giúp lừa.

B. Vì ngựa không biết quan tâm đến bạn.

C. Vì ngựa dại dột.

D. Vì ngựa thấy lừa chưa mệt.

c) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

A. Giúp đỡ bạn là nhiệm vụ của người học sinh.

B. Chỉ giúp bạn khi nào cần thiết.

C. Bạn bè cần phải giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn.

2. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:

Chị ong nâu nâu đâu
Chị bay đi đâu đi đâu
Chú gà trống mới gáy
Ông mặt trời mới mọc
Mà trên những nụ hoa
Em đã thấy chị ong.

Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa? Nhân hóa bằng cách nào?

3. Cho câu văn sau, tìm bộ phận câu và điền vào bảng:

Các bạn học sinh lớp 3A đang tập thể dục.

Ai?

làm gì?

 

 

4. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn sau:

a. Một hôm đang chơi dọc bờ sông Kiến Vàng nhìn thấy Kiến Đen..

b. Sáng chủ nhật bố cho em đi mua quần áo sách vở.

Phiếu bài tập số 2

Bài 1: Chép lại đoạn thơ sau và gạch chân từ ngữ nhân hoá :

Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Bố em xách điếu đi cày
Mẹ em tát nước nắng đầy trong thau
Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng.

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?

a. Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b. Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.

c. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu Ai thế nào?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 4: Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:

trần hưng đạo, trường sơn, cửu long

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

Đề lần 3 nghỉ dịch.docx