Khối 2 Ôn tập nghỉ dịch covid- 19

Thứ ba: 10/ 3/ 2020

Phiếu ôn tập môn Toán

 I. Phần trắc nghiệm: khoanh vào đáp án đúng

Câu 1. Phép nhân  5 x 4 được viết thành phép cộng là:

 A. 5 +4  B. 5+5+5+5 C. 4+4+4+4

 Câu 2. 4 được lấy 6 là:

 A. 4 x 6 B. 6 x 4 C. 4 +6

 Câu 3. Tích của 3 x 7 là :

 A. 7 - 3 B. 3 + 7 C. 3 x 7

Câu 4 : 3 giờ chiều còn gọi là:

 A.3 giờ chiều B. 15 giờ C. 13 giờ

Câu 5: Ngày 10 tháng 3 là thứ ba. Thứ tư tuần sau là ngày.

 A. Ngày 17 tháng 3B: Ngày 16 tháng 3C. Ngày 18 tháng 3

Câu 6: 3 x 4 + 3 x 5 được viết thành phép nhân là:

 A. 3 x 3 B. 5 x 4 C. 3 x 9

 II. Phần tự luận

 Bài 1 : Tính

  2 x 4  4 x 9 5 x 6 3 x 7

 2 x 6 3 x 8 4 x 8 5 x 5

 Bài 2: Tính

 a) 4 x 6 - 17  = .............

 b) 48 + 3 x 9 =..............

 c) 93 - 4 x 7=................

Bài 3: Mỗi con chó có 4 chân. Hỏi 8 con chó có bao nhiêu chân?

Giải

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Bài 4: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi ghi kết quả.

 a) 2 x 4 + 2 x 5

 = ...........................................................................................................................

 b) 5 x 3 + 5 x 4

Bài 5. Tìm tích của 4 và số lớn nhất có 1 chữ số.

................................................................................................................................

Phiếu ôn tập Tiếng việt

 Bài 1 :Viết chính tả đoạn văn sau:

Họa Mi hót

 Mùa xuân! Mỗi khi Họa Mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổikì diệu!

Trời bỗng sáng thểma. Những luồng ánh sángchiếu qua các chùm lộc mới hóa rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhịpvới tiếng Họa Mi hót, lấp lánh thêm. Da trời bỗng xanh cao. Những làn mây trắng hơn,xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn.

Bài 2: a) Điền vào chỗ trống ch hay tr

 - ... ong trắng, thanh .....a, kiểm ....a, .....a mẹ, .....ao đổi

 b) Điền vào chỗ trống

 - ( da/ ra/ gia) : .....dẻ. cặp ......, .........đình, quốc ......., đi ........

- ( reo/ gieo) : ........hò, ........trồng.

 Bài 3: Thay cụm từ “ khi nào” bằng cụm từ khác ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ..)

 a) Khi nào bạn đến thăm ông bà ngoại?

...............................................................................................................................

 b) Bạn làm bài tập này khi nào?

 ...............................................................................................................................

 Bài 4: Trả lời câu hỏi sau

 a) Em thấy sân trường ồn ào nhất khi nào?

................................................................................................................................

 b) Khi nào em được nghỉ hè?

 ...............................................................................................................................

Bài 5: Viết đoạn văn ngắn kể về một con vật nuôi em thích .

Thứ tư ngày 11tháng 3 năm 2020

Phiếu ôn Toán

 Câu 1:Tính theo mẫu

M :  4 x 7 + 39 = 28 + 39 = 67

 a) 84 - 4 x 9 = .....................................

 b) 26 + 5 x 7= ....................................

 c) 100 - 3 x 8 = ...................................

 Câu 2: Tìm x

 a) x + 27 = 5 x 9 b) x - 18 = 4 x 8 c) 92 - x = 29 + 36

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 3 : Nhà Hương nuôi được 4 con chó và 9 con gà. Vậy cả chó và gà có tất cả:

 a)   ............cái chân.

 b) .............. con mắt.

 Câu 4: Có một số kg gạo, nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì đựng được 7 túi và còn lại 2 kg. Hỏi số gạo đó là bao nhiêu kg?

Giải

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 5:Điền dấu phép tính x, : hoặc +, - thích hợp vào chỗ  chấm:

 a) 5.....7......5 = 40 c) 4......9.....7 = 29

 b) 45......5.....16 = 25 d) 16.......4........9 = 36

Câu 6: Số nào đem nhân với 5 rồi trừ đi 4 thì được 41?

Phiếu ôn Tiếng Việt

Câu 1: Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi:

RÙA CON ĐI CHỢ

Rùa con đi chợ mùa xuân

Mới đến cổng chợ bước chân sang hè

Mua xong chợ đã vãn chiều

Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu

Đường dài chẳng ngại nắng mưa

Kịp về tới cửa trời vừa sang đông.

 a) Rùa con bắt đầu đi chợ khi nào?

 ...............................................................................................................................

 b) Khi nào rùa con đến cổng chợ?

................................................................................................................................

 c) Rùa con về tới nhà khi nào?

 ...............................................................................................................................

Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong những câu sau:

 a) Khi mùa xuân đến, hoa đào nở.

 b) Mùa xuân gõ cửa từng nhà khi chim én về.

Câu 3: Chọn tên loài chim thích hợp điền vào chỗ trống:

 a) Gầy như............ c) Nói như ...........

 b) Học như...........kêu .                                      d) Nhanh như ........

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn nói về mùa xuân.

PHIẾU ÔN TOÁN

T5 12 / 3 / 2020

Câu 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống

 3 x .....= 18 4 x .....= 32 5 x.....= 35

 2 x .... = 16 3 x .....= 27 4 x .....=20

Câu 2: Tìm y

 a) 83 - y = 49 b) y x 4 = 24

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 3: Điền dấu ( > ,< , =) vào chỗ  trống

 a) 3 x 2 + 25 .........4 x 6 + 7

 b) 15 : 5 +16 ........24 : 3 + 12

Câu 4: Hiện nay An 8 tuổi , tuổi bố An gấp 5 lần tuổi  An. Hỏi bố An hiện nay bao nhiêu tuổi?

Giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống

Số bị trừ

65

73

84

96

Số trừ

27

35

38

49

Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Người ta đựng một số bánh vào 4 thùng như nhau. Mỗi thùng 2 hộp , mỗi hộp có 5 gói. Hỏi 4 thùng đó có bao nhiêu gói bánh?

Giải

 

PHIẾU ÔN TOÁN

T5 12 / 3 / 2020

Câu 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống

 3 x .....= 18 4 x .....= 32 5 x.....= 35

 2 x .... = 16 3 x .....= 27 4 x .....=20

Câu 2: Tìm y

 a) 83 - y = 49 b) y x 4 = 24

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 3: Điền dấu ( > ,< , =) vào chỗ  trống

 a) 3 x 2 + 25 .........4 x 6 + 7

 b) 15 : 5 +16 ........24 : 3 + 12

Câu 4: Hiện nay An 8 tuổi , tuổi bố An gấp 5 lần tuổi  An. Hỏi bố An hiện nay bao nhiêu tuổi?

Giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống

Số bị trừ

65

73

84

96

Số trừ

27

35

38

49

Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Người ta đựng một số bánh vào 4 thùng như nhau. Mỗi thùng 2 hộp , mỗi hộp có 5 gói. Hỏi 4 thùng đó có bao nhiêu gói bánh?

PHIẾU ÔN TIẾNG VIỆT

Câu1:Viết chính tả đoạn 1 bài : Chim sơn ca và bông cúc trắng

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong 2 câu sau:

 “ Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành” .

Câu 3: Điền từ chỉ mùa trong năm( xuân, hạ, thu, đông) thích hợp vào chỗ trống trong bài thơ sau:

 Trời

 

Mùa ........

Trời là cái tủ ướp lạnh

Mùa..........

 Trời là cái bếp lò nung

Mùa..........

Trời thổi lá bàng rơi lả tả

Gọi nắng

Gọi mưa

Gọi hoa

Nở ra

              Mùa................

 

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn nói về mùa hè.

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHIẾU ÔN TOÁN

Thứ 6 / 13/ 3 / 2020

 Câu 1: Đặt tính rồi tính

 38 + 47; 29 + 56 ;91 - 54; 84 - 35; 100 - 43

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 2: Tính nhẩm

 3 x 5 = 4 x 7 = 2 x 9 =             5 x 6 = 4 x 4 =

 2 x 7 = 5 x 8 = 4 x 5 = 3 x 1 =  4 x 9 =

 Câu 3 Tìm m

 a) 49 + m = 100 - 17 b) m - 36 = 5 x 5 c) 5 x 9 - m = 2 x 8

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Một túi kẹo đem phát cho 9 bạn , mỗi bạn được 4 cái thì còn lại 3 cái. Hỏi túi kẹo đó có bao nhiêu cái?

Giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống

 

Số đã cho

34

27

53

62

75

Thêm 18 đơn vị

 

 

 

 

 

 Bớt 16 đơn vị

 

 

 

 

 

 

Câu 6:Khi Mai 10 tuổi thì mẹ Mai 38 tuổi. Hỏi khi mẹ Mai 42 tuổi thì tổng số tuổi của hai mẹ con bầng bao nhiêu?

Giải

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Khối 2 Ôn tập nghỉ dịch covid.docx (FILE MỀM)

Thứ tư ngày 11tháng 3 năm 2020.docx (FILE MỀM)

Phiếu ôn toán và tiếng việt.docx (FILE MỀM)

bài tập.docx(FILE MỀM)