Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Xuyến

ĐỀ ÔN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH-  LỚP 1

Môn Toán - Năm học 2019 - 2020

Bài 1: - Viết các số từ 10 đến 20.

.................................................................................................................................

- Viết các số từ 20 đến 30.

....................................................................................................................................

Bài 2: Tính kết quả các phép cộng sau và học thuộc

1 + 8 = ....                         4 + 6=.......

8 + 2 =.....                         6 + 4 =.....

3 + 7 =.....                         5 + 4 =....

7 + 3 =.....                         4 + 5 =.....

Bài 3: Số

10 - ........< 5                         .......+ 7 > 8

5 + ...... = 10                         ......+ 8 < 9

Bài 4: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán có lời văn.

  Lan có 12 cái bút, Hà có 4 cái bút. Hỏi..............................................................

...................................................................................................................................

Bài 5: Đố vui.

Năm nay An 7 tuổi. Hỏi 3 năm nữa An mấy tuổi?

Ba năm nữa An: ........................?

 

 

Trường Tiểu học Phúc Hòa

ĐỀ ÔN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH-  LỚP 1

Môn Tiếng việt - Năm học 2019 - 2020

Bài 1: Nối để tạo thành câu có nghĩa.

Bạn Lan                                         yếm cho bé

Mẹ may                                         đan rổ

Ông em                                          hát hay

Bài 2: Điền vần iên hay yên

k............ trì                              ............ngựa

b...........giới                           .............vui

Bài 3: Đọc đoạn văn sau.

                                Lịch treo tường

     Ngày tết, bố mua tờ lịch đẹpvề treo trên tường nhà. Trên lịch có hình các bạn nhỏ đang đọc sách. Bố dặn em: “ Con không nghịch và làm bẩn tờ lịch này nhé ! Cần giữ cho lịch đẹp để dùng cả năm.”

 Đọc đoạn văn trên con thấy bố dặn bạn nhỏ thế nào?

Con hãy chọn đáp án đúng và khoanh vào chữ cái ở đầu câu.

    A. Tô màu vào tờ lịch.                    

    B. Con không nghịch và làm bẩn tờ lịch này nhé.

    C. Con cất vào tủ.

Đề ôn tập Toán + TV phòng dịch lớp 1.docx